Gwarancja i reklamacje

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim, która jest dostarczana wraz z Produktem.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, Importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji opisane zostały w karcie gwarancyjnej.
 4. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna wraz z dowodem potwierdzającym nabycie Produktu w Sklepie Internetowym, czyli paragon lub faktura VAT.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym montażem oraz użytkowaniem zakupionego Produktu przez Nabywcę, jak również za uszkodzenia Produktu spowodowane dokonywaniem przez Nabywcę napraw i przeróbek.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Nabywcy Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wad Produktu Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi określone w art. 559 i nast. Kodeksu cywilnego.
 8. Pierwszą informację dotyczącą reklamacji zakupionych Produktów należy składać telefonicznie pod nr 58-552-22-09 i 603-156-343 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@interbike.com.pl
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do problemów reklamacyjnych Nabywcy niezwłocznie i zadecyduje, czy konieczne jest przesłanie Produktu do Sprzedawcy (80% problemów reklamacyjnych zgłaszanych Sprzedawcy jest rozwiązywana poprzez rozmowę telefoniczną pomiędzy Nabywcą a serwisantem Sprzedawcy).

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub firmę Przedsiębiorcy, adres do korespondencji, numer telefonu, datę zawarcia Umowy Sprzedaży, model reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Nabywcy oraz preferowany przez Nabywcę sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, kiedy konieczne będzie dostarczenie reklamowanego Produktu do serwisu, należy do Produktu załączyć dowód jego zakupu (paragon lub fakturę VAT), oraz podbitą kartę gwarancyjną.

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 1. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Koszt naprawy oraz wymiany reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca.
 4. Przesyłki, do których nie załączono w/w dokumentów (oryginału paragonu / kopii faktury VAT oraz formularza reklamacji) będą odsyłane do nadawcy.

Sklep internetowy (możliwość zakupu on-line) jest w trakcie modyfikacji i wdrażania

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (możliwość płatności kurierowi przy odbiorze e-roweru). Za utrudnienia przepraszamy.


E-mail: biuro@interbike.com.pl
tel/fax: 58-552-22-09
tel. kom.: 603-156-343